Ex-Library Staff 

Library Staff

University Librarian     Dr. N. Varatha Rajan

 

Deputy Librarians

Systems Manager

 1. Dr. B. Ravi

 2. Dr. V. Janaki Suseela

 3. Dr. V. Uma

   1.   Shri V.N. Jagannadha Rao

 

Assistant Librarians

Documentation Officer 

    1. Shri R. Pommal Rao (Senior Scale)

      2.. Dr. P. Srinivasulu

 1. Dr. N. Bhaskara Rao

 

Professional Assistants

 1. Shri. V.V. Subba Raju

 2. Shri. M. Muniya

 3. Smt. A. Vijayalakshmi

 4. Ms. Padmini

 5. Shri Yakub Ali

     6.    Shri. V. Satyanand

     7.     Shri M. Kalyan Singh

     8.     Shri G. Sathyanarayana Reddy

     9.     Shri  A. Panikkar

 

Junior Professional Assistants

 1. Shri. B. Isthari

 

     2.    Shri K. Sebasitian

    

 

Library Assistants

 1. Shri. S. Rathnaiah (Sr.)

 2. Shri. B. Devadanam (Sr.)

 3. Shri. T. Jaihind (Sr.)

 4. Shri. D. Posetty (Jr.)

 5. Shri. Ch. Tirupathi (Jr.)

 6. Smt   K. Jasna(Jr.)

 7. Shri. D. Kalya (Jr.)

 8. Shri. M. Suryanarayana Raju (Jr.)

 1. Shri. K. Ramesh Babu (Jr.)

 2. Shri. D. Sainath (Jr.)

 3. Shri. N. Narayana Reddy (Jr.)

 4. Shri. M. Dayakar (Jr.)

 5. Shri. Prayag Dutt (Jr.)

 6. Shri. B. Rajeshwar Rao (Jr.)

 7. Shri. K. Madhu (Jr.)

 8. Shri. P. Gopal (Jr.)

Library Attendants

MPWs

 1. Shri. G. Laxma Reddy

 2. Shri. M. Satyanarayana

 3. Shri. M. Kishan

 4. Shri  M. Bhanu Prakash

 5. Shri  Pagidi Vishwanath

 6. Shri  Vishal Singh

 7. Shri  Rajesh Nagulla

 1. Shri  N. Niranjan

 2. Shri M. Premkumar

 1. Shri. S. Ashok, Book Binder

Office Staff

 1. Shri B. Satyanarayana (Section Officer)

 2. Smt. M. Rajmati (OA)

 3. Shri K. Parasuram (PRT)

 4. Shri. S. Sathaiah (Office Attendant)

 1. Shri  B.Krishna (Office Attendant)

 2. Shri V. Saida (Unskilled NMR)